Alla samlingar
Meddelanden
Meddelanden
Daniel Ohlsson 🇸🇪 🇬🇧 avatarE
2 författare32 artiklar
Rikta om biljettknapp i e-post
Kalenderinformation
Kan jag skapa endast ett formulär att skicka ut till personer?
Studsande e-post (Bounced email)
Skicka meddelanden baserat på formulär-svar
Hur skickar jag ut ett meddelande bara till de som checkat in till eventet?
Skicka SMS via Confetti
Hur gör jag för att skicka en video-länk i ett mail?
Hur skickar jag en ”Save the date”?
Var kan jag ändra avsändarens namn och "svara till"-adressen (reply to) i e-post?
Kan jag schemalägga så att ett e-postmeddelande skickas ett specifikt datum?
Är det möjligt att göra så att deltagarens namn visas automatiskt i mailet?
Vad är ”Email credits” och hur fungerar de?
Hur skapar jag ett välkomstmeddelande via e-post?
Hur skickar jag inbjudningar med e-post via Confetti?
Varför står det Welcome både under Pages och Messages?
Mitt kvitto ser konstigt ut när jag skickar testmailet
Hur skickar jag ett tack via e-post efter eventet?
Hur skickar jag en påminnelse till de som ännu inte registrerat sig?
Se om någon slutat prenumerera på dina e-postmeddelanden
Nyhetsbrev
Skicka långa SMS
Skicka SMS med biljett
Skicka om ett tidigare meddelande till nya deltagare
Hur skickar jag en påminnelse till de som har registrerat sig?
Kan jag se om e-postmeddelanden jag skickat har öppnats?
Ta bort "Din information" - knappen
Ändra text på "Din information" - knappen
Sista datum för deltagare att uppdatera sin anmälan
Låt deltagare gå direkt till redigeringsläge via "Din information" i e-post
Knappen "Din information"
E-posttrafik