Först behöver du skapa en kategori. Det gör du genom att gå in på din organisation och klicka på ”settings” -> ”categories” -> ”add category” och namnger kategorin och avsluta genom att klicka på ”save”.

När du skapat kategorin klickar du på ”pages” -> namnet på din organistation (husikonen). Klicka på blocket som heter “organisation-events”. Under  ”Only show events from these categories” bockar du i den nya kategorin som du skapat.

Nu kan du kategorisera dina event.

När du skapar event kan du nu, under ”settings” -> ”setup”, välja att eventet ska tillhöra den kategori du skapade. Den kommer då att dyka upp på samlingssidan.

Eventen kan ha olika ”viewer access” även om de visas på samlingssidan. Detta ställs också in under “setup”. De kan vara ”everyone”, ”invitation only” eller ”password”.

Did this answer your question?