För att ändra formen på kartan klickar du på ”pages” -> ”design” och scrollar ner till ”buttons corner radius”. Genom att justera reglaget påverkas både formen för registreringsknappen och kartan.

Did this answer your question?