Först behöver du skapa kategorierna, ”Categories”.

Det gör du genom att gå till din ”Organisation”-sida och klicka på
”settings” -> ”categories” -> ”add category” och fylla i det namn du vill att din kategori ska ha.

Du kan skapa hur många kategorier du vill.

Nästa steg är att importera och sortera dina kontakter i de olika kategorierna du har skapat.

Klicka på ”contacts” -> ”import”. Även här har du möjlighet att skapa kategorier.

Välj de kategorier du vill importera dina kontakter till genom att klicka på dem vilket gör texten blå.

Importera dina kontakter och se till att de är organiserade på följande sätt - en kontakt per rad. Varje rad ska bestå av antingen en email-adress eller förnamn, efternamn och email-adress separerade med ett kommatecken.

När du lagt till dina kontakter klickar du på den orangea ”preview”-knappen högst upp på sidan för att se att du fyllt i allt korrekt. Om det är det klickar du på den orangea ”import”-knappen.

För att visa ett event på din ”Organisation”-sida väljer du eventet och klickar på ”settings” -> ”setup” och under ”categories” väljer du de kategorier som du önskar knyta till eventet.

För att maila specifika mottagare går du till din ”Organisation”-sida och klickar på ”emails” -> ”compose”.
Där kan du välja mottagare antingen via event och/eller kategorier. När du skickar mailet kommer det då att gå ut till kontakterna i valda event och/eller kategorier.

Did this answer your question?