För att lägga till eller redigera teammates klickar du på ”settings” -> ”teammates”.

Event-roller

Owner

 • Se och redigera information på eventsida
 • Lägga till biljettbatchar
 • Exportera attendees
 • Redigera finansiell information
 • Redigera prenumeration
 • Avsluta prenumeration
 • Lägga till email-krediter
 • Ta bort event

Admin

 • Se och redigera information på eventsida
 • Lägga till biljettbatchar
 • Exportera attendees
 • Redigera finansiell information

Planner

 • Se och redigera information på eventsida
 • Lägga till biljettbatchar
 • Exportera attendees

Analyst

 • Se all information om eventet
 • Se alla attendees, redigera deras information och checka in
 • Se alla biljettbatchar

Checkin

 • Se alla attendees, redigera deras information och checka in
 • Se alla biljettbatchar

Viewer

 • Se att event existerar men inget mer

Organisation-roller

Owner

 • Redigera prenumeration

Admin

 • Redigera organisationssida 
 • Redigera finansiell information
 • Exportera kontakter

Planner

 • Redigera organisationssida 
 • Se  finansiell information

Analyst

 • Se organisationssidans information
 • Se finansiell information

Checkin

 • Se alla kontakter

Viewer

 • Se att organisationen existerar men inget mer

Ytterligare inställningar för Organisation teammates

För varje Organisation teammates har du valet:
Give automatic access to all existing and future events in organisation.

(Ge automatisk access till alla existerande och framtida event i organisationen.)

Did this answer your question?