Klicka på ”pages” -> ”add page”.

Välj ett namn i ”name” och bocka i rutorna ”Add standard blocks…” och ”Use as start page”.

Avsluta genom att klicka på ”save”.

Did this answer your question?