Klicka på ”pages” -> ”add page” -> ”anchor link to block”. 

Under ”name” fyller du i länken ska heta och under ”block” väljer du vart länken ska gå.

Länken kommer sedan visas högst upp på din eventsida.

Did this answer your question?