Klicka på ”emails” -> ”thank you”. Här har du även möjlighet att bifoga ”feedback form” där dina gäster kan berätta vad de tyckte om eventet.

Did this answer your question?