Detta kommer inte att på verka gäster som redan fyllt i att de vill ta med sig någon. Bara gäster som registrerar sig efter ändringen.

För att göra denna ändringen går du in under ”settings” -> ”setup” och scrollar ner till rutan ”guests can bring extras” och bockar ur den.

Did this answer your question?