I den här artikeln går vi igenom vad feedbackformulär och hur de fungerar.

”Feedback form” är ett snabbt och enkelt sätt att samla in feedback och synpunkter från dina gäster.

Klicka på ”pages”.

Om du vill lägga till ett feedbackformulär till ett redan skapat event klickar du på ”add form” -> ”feedback” och namnger formuläret.

Om du skapar ett nytt event ligger redan ”feedback” under ”pages”-fliken.

Här ser du en förvald ”multiple choice” fråga graderad från 1-5 där dina gäster får sätta betyg på sitt helhetsintryck av eventet såväl som ett kompletterande fönster där de kan lämna en kommentar.

Du kan lägga till fler fält i feedbackformuläret på samma sätt som du gör i registreringsformulären. 

Under ”messages” kan du scrolla ner en bit till fliken ”Attach a feedback form” vilket låter dig koppla ett feedbackformulär till ditt mail.

För att se svaren på ditt "feedback form" klickar du på "pages" -> "feedback form" -> "responses".

Did this answer your question?