Welcome” under ”pages” avser det pop-up fönster som dyker upp direkt när en gäst registrerar sig till eventet.

Welcome” under ”messages” avser mailet som gästen får efter att ha registrerat sig till eventet.

Did this answer your question?