Om ett meddelande dyker upp som säger att servrarna är på högsta kapacitet ska du meddela oss så kan vi oftast lösa det.

Vi kan ”bumpa” upp vår serverkapacitet om vi  blir meddelade i förtid när trafiken på sidan förväntas bli hög.

Did this answer your question?