Under ”attendees” hittar du ”name badges”. Här kan du skapa utskriftvänliga namnlappar. Du har tre rader där du kan välja att visa valfritt fält från ditt registreringsformulär.

Du kan också välja format på skyltarna och om du vill skrivarmarginaler eller inte.

Did this answer your question?