Under ”content” hittar du ”schedule”. Här kan du lägga till allt fantastiskt som kommer hända under ditt event och vilken tid, så kommer det att sorteras automatiskt.

Om flera saker som händer på samma tidpunkt kan du sortera dem genom att klicka och hålla ner på de tre små strecken på vänster sida av en post dra  dit du vill ha den.

Did this answer your question?