Du hittar inställningar för tidszon och tidsformat genom att gå in under ”settings” -> ”setup” och scrolla ner.

Did this answer your question?