Confetti har alltid tagit integritet på största allvar och vi har arbetat hårt för att försäkra att vi uppfyller GDPRs skyldigheter och bibehåller vår transparens i hur vi använder information.

Vidtagna åtgärder av Confetti

 • Uppdaterat vår integritetspolicy i samarbete med Synch Law så att de följer GDPRs förordningar.

 • Skapat ett Data Processing Addendum (DPA) som kan göras tillgänglig på begäran till  support@confetti.events.

 • Lagt till produktfunktioner som gör GDPR-överensstämmelser lättare för våra kunder (se listan nedanför).

 • Försäkrat att alla våra sub-processorer överensstämmer med GDPR och signerat Data Processing Addendums med samtliga.

 • Uppdaterat datasäkerhetsrutinerna för samtliga av våra anställda.

Nya funktioner för att göra GDPR-överenstämmelse lättare

 • Deltagare kan exportera all sin information associerad med en specifik arrangör.

 • Deltagare kan begära eller ta bort sin information associerad med ett specifikt event eller arrangör. Arrangören har då 30 dagar innan informationen tas bort automatiskt.

 • Arrangörer kan välja att automatiskt ta bort all deltagarinformation 30 dagar  efter avslutat event.

 • Arrangörer kan exportera all information associerad med sitt Confetti-konto.

 • Arrangörer kan begära avlägsnande av all information för rörande sitt Confetti-konto tillsammans all deltagarinformation.

 • Kräva att all deltagare godkänner användarvillkor och integritetspolicy (Terms of Service & Privacy policy)

 • Uppdaterat hur vi förvarar deltagares godkännande av användarvillkor och integritetspolicy (Terms of Service & Privacy policy).

 • Arrangörer kan nu lägga till sina egna sina egna villkor utöver de allmänna villkor som Confetti har.

Lista över Confettis sub-processorer och DPA

 • Här är en lista över alla våra sub-processorer och information om vad de gör och var de finns

Did this answer your question?