Ja, om du har en”plus”-prenumeration. Klicka på ”new event” och välj event under ”duplicate event”.
Du kan också klicka på ”settings” -> ”setup” inne i det event du vill upprepa och längst ner klicka ”duplicate event”.

Did this answer your question?