Vi har förbättrat exporten av listor  så att du kan se den nuvarande statusen på inbjudningarna. 

Det ger dig en klar uppfattning om vem som tackat ja eller nej till din inbjudan. Det gör det också möjligt att städa upp i email-utskicken eftersom du kan de adresser där mailen studsat.

Klicka på ”attendees” -> ”export”.
Du kan välja att exportera som en Excel eller CSV-fil.

Klicka på ”download”-knappen högst upp till höger för att ladda ner en fil med listan till din dator.

OBS: Om din gästlista överstiger 10,000 personer behöver du göra exporten till CSV för att få med hela listan.

Did this answer your question?