Vi gör biljettutbetalningar 10 arbetsdagar efter att eventet ägt rum till det konto som du angivit under ”settings” -> ”financial” för det specifika eventet.

Did this answer your question?