Om du går in under ”settings” -> ”setup” och scrollar ner lite så hittar en ruta med texten ”hide in search engines” som du kan bocka i. Detta fungerar även om du har eventet tillgängligt för alla - ”everyone”.

Did this answer your question?