Ja, du har tillgång till {{namn}} och {{email}} i email-redigeringsformuläret.

Did this answer your question?