För att redigera klickar du på ”emails” -> ”invite”. Sedan klickar du på ”attendees” -> ”invite/import” när du är redo att skicka. Där kan du bjuda in en person eller en hel lista på en gång. Försäkra dig om att du använder en lista som är uppdaterad eftersom du kan få en spam-varning om du skickar ut mail till för många felaktiga adresser.

Det är en bra idé att skicka ett test-mail till dig själv innan du bjuder in gäster.

Did this answer your question?