Under det specifika blocket där knapparna syns kan du hitta en ruta med texten ”Show social media buttons”. Bocka ur den.

Om du fortfarande ser dem någonstans klickar du på ”pages” -> ”sharing” och bockar ur ”Show social media buttons on site”.

Did this answer your question?