Hela delen kommer att försvinna om du tar bort alla objekt iden. Du kan även gömma dem du klickar på motsvarande block i ”pages”. Längst ner i blocket finns alternativen ”hide och ”show only in preview”.

Did this answer your question?