Klicka på ”content” -> ”speakers”  och klicka sen på den blåa knappen ”add speaker” uppe idet högra hörnet. Du kan redigera och uppdatera varje talare genom att klicka på deras namn i ”speakers”-delen.

Om du vill ändra titel på den här delen från ”speakers” till något annat kan du gör det under ”pages” genom att klicka på din eventsida och scrolla ner till  ”speakers”-blocket och redigera det där.

Did this answer your question?