Klicka på ”content” -> ”sponsors”  och klicka sen på den blåa knappen ”add sponsor level” uppe idet högra hörnet. I den här delen kan du lägga till olika sponsor-nivåer, loggor, länkar, beskrivande text och mycket mer.

Du kan även lägga till olika sponsor-kategorier om olika personer bidrar på olika sätt. 

Om du vill ändra titel på den här delen från ”sponsors” till något annat kan du gör det under ”pages” genom att klicka på din eventsida och scrolla ner till  ”sponsors”-blocket och redigera det där.

Did this answer your question?