Klicka på ”content” -> ”organizer” och klicka sen på den blå knappen ”add an organizer” uppe i det högra hörnet. Du kan redigera och uppdatera varje arrangör genom att klicka på deras namn i ”organizer”-delen.

Om du vill ändra titel på den här delen från ”organizers” till något annat kan du gör det under ”pages” genom att klicka på din eventsida och scrolla ner till  ”organizers”-blocket och redigera det där.

Did this answer your question?