Klicka på ”pages” i menyn och sen på din eventsida. I det översta blocket, Header, kan du klicka i  ”hide header details”. Det tar bort texten.

Did this answer your question?