Klicka på ”pages” i menyn och sen  på din eventsidas namn så hittar du alla olika block som din eventsida består av. Här kan du ändra vad som är skrivet i ”headern” och på knapparna. Här finns också de större textfälten.

Om du har lagt till talare - ”speakers”, schema - ”schedule”, arrangörer - ”organizers”, eller sponsorer - ”sponsors” så kan du ändra text under ”content”.

Did this answer your question?